Voorlopige lijst van toekomstige aanvragen in Nederland

Het kabinet beslist welke erfgoederen Nederland voordraagt voor de UNESCO-Werelderfgoedlijst. Die erfgoederen komen eerst op een voorlopige lijst. Daar staan er nu 6 op, waarvan we de Nieuwe Hollandse Waterlinie hieronder uitlichten.

Voorlopige lijst

Een speciale commissie adviseerde de regering in 2010 over nieuwe Nederlandse voordrachten. Dit advies is door de regering overgenomen. Op deze voorlopige lijst staan:

  • Bonaire National Marine Park (Bonaire)
  • Koninklijk Eise Eisinga Planetarium (Franeker); voordracht indienen in 2022
  • Koloniën van Weldadigheid (Drenthe, Overijssel, Friesland en Antwerpen); voordracht opnieuw indienen in 2020
  • Nieuwe Hollandse Waterlinie (uitbreiding van de Stelling van Amsterdam); voordracht ingediend in 2019
  • Plantagesysteem (West Curaçao)
  • Het Nedergermaanse deel van de Romeinse Limes (uitbreiding Frontiers of the Roman Empire); voordracht met Duitsland ingediend in 2020

Zie voor meer details over deze erfgoederen de publicatie 'Voorlopige Lijst UNESCO Werelderfgoed Koninkrijk der Nederlanden 2010'.

Nominatiedossier voor de Koloniën van Weldadigheid
Een Vlaams-Nederlands gezelschap overhandigde op 20 januari 2017 in Parijs het nominatiedossier voor de Koloniën van Weldadigheid aan Mechtild Rössler, directeur van het Werelderfgoedcentrum van UNESCO.

Kansrijke nominaties

Van 4 erfgoederen is bepaald in welk jaar Nederland de voordracht indient bij de UNESCO. Welke 4 dit zijn is te lezen in het Eindrapport expertgroep Werelderfgoednominaties (2015). De expertgroep had de opdracht advies uit te brengen over de kansen van de nominaties voor de Werelderfgoedlijst, de rangorde van de nominaties en een mogelijk jaar van nominatie.