Voorlopige lijst van toekomstige aanvragen in Nederland

Het kabinet beslist welke erfgoederen Nederland voordraagt voor de UNESCO-Werelderfgoedlijst. Die erfgoederen komen eerst op een voorlopige lijst.

Voorlopige lijst

Een speciale commissie adviseerde de regering in 2010 over nieuwe Nederlandse voordrachten. Dit advies is door de regering overgenomen. Een aantal locaties heeft in 2021 inmiddels de werelderfgoedstatus gekregen. Op de voorlopige lijst staan nog:

  • Bonaire National Marine Park (Bonaire)
  • Koninklijk Eise Eisinga Planetarium (Franeker); voordracht indienen in 2022
  • Plantagesysteem (West Curaçao)

Zie voor meer details over deze erfgoederen de publicatie 'Voorlopige Lijst UNESCO Werelderfgoed Koninkrijk der Nederlanden 2010'.

Meer over de voordrachten is te vinden in de publicaties Eindrapport expertgroep Werelderfgoednominaties (2015)  en 'Zon, lucht en water. Advies van de expertgroep beoordeling werelderfgoednomininaties 2018' (niet online beschikbaar).