Het IJsselmeergebied, Nederland land van betekenis

Deze tijdlijn brengt de veelbewogen geschiedenis van het IJsselmeergebied in beeld.

Tijdlijn Het IJsselmeergebied

Deze interactieve tijdlijn biedt inzicht in de geschiedenis en de landschappelijke karakteristieken van het IJsselmeergebied. Een rijk verleden, dat de toekomst een geschiedenis geeft: Tijdlijn Het IJsselmeergebied.

Geschiedenis IJsselmeergebied

Het IJsselmeergebied kent een lange geschiedenis, met als gevolg een grote diversiteit aan cultureel erfgoed en bijzondere landschappen. Van aardkundige relicten uit de ijstijden tot archeologische sporen van onze verre voorouders, die in het gebied rondtrokken toen het nog land was. Denk ook aan gebouwd erfgoed uit de tijd van het Hanzeverbond en later, de zeventiende-eeuwse intercontinentale scheepvaart. Een belangrijk deel van het erfgoed hangt samen met handel, havens, scheepvaart en de bijbehorende industrie en het visserijverleden. Een ander aspect herinnert aan de strijd tegen het water.

Eerder verschenen er al vier thematische tijdlijnen, namelijk over water, energie, stad en kavel.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2018