Lijst van te vervreemden cultuurgoederen

Bij goed collectiebeleid hoort een zorgvuldige en transparante wijze van vervreemden. In de Erfgoedwet zijn de voorwaarden vastgelegd voor het vervreemden van cultuurgoederen in publiek bezit. Zo zorgen we ervoor dat we weten wat er met deze (waardevolle) cultuurgoederen gebeurt en waar ze zijn.

Beheerders van de rijkscollectie - rijksmusea en ministeries - stoten soms cultuurgoederen af uit deze collectie. Zij publiceren hun voornemen tot vervreemding in de Staatscourant. Hierop kunnen gedurende 6 weken zienswijzen worden ingediend.

Wanneer er cultuurgoederen uit de rijkscollectie zijn die in aanmerking komen voor vervreemding, dan worden ze tegelijkertijd op deze pagina gepubliceerd. 

Voor meer informatie over de rijkscollectie, kijk op Collecties in Nederland.