Handreiking museumveiling

In deze brochure staat praktische informatie over het afstoten van museale voorwerpen via een zogenaamde ‘museumveiling’. 

Richtlijnen museumveiling

Veilen is een belangrijke mogelijkheid om objecten af te stoten waarvoor geen museale bestemming te vinden is. In deze brochure staan hiervoor een aantal richtlijnen. Zo wordt er ingegaan op de keuze voor een klassieke veiling of een internetveiling. Ervaringen van museale instellingen met afstotingstrajecten hebben geleerd dat openheid en communicatie erg belangrijk is. Deze brochure laat de aandachtspunten zien voor een goed communicatieplan. Tot slot wordt er ingegaan op de financiële consequenties. Uitgangspunten voor deze handreiking zijn de Ethische Code voor Musea van de ICOM/NMV en de Leidraad voor het Afstoten van Museale Objecten van het ICN, kortweg de Lamo genoemd. In de Ethische Code staat de publieke functie van het museum centraal.

Colofon

Auteur: Arjen Kok
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2009