Wateroverlast Limburg en schadevergoeding

Door de overstromingen in Limburg in 2021 hebben veel gebouwen schade opgelopen. Voor het uitvoeren van herstelwerk is vaak een omgevingsvergunning nodig. Informeer hiernaar bij uw gemeente voordat u met deze werkzaamheden start.

Nu veel eigenaren van rijksmonumenten in het getroffen gebied willen beginnen met herstelwerkzaamheden, is het goed om eerst te informeren of daar een omgevingsvergunning voor nodig is. Uw gemeente kan u hierover uitsluitsel geven. Gemeenten behandelen deze vergunningen en kunnen de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed inschakelen voor advies en bij vragen over het behoud van de monumentale waarden van het rijksmonument. Neemt u dus contact op met uw gemeente voordat u met het herstelwerk begint.

Achtergrondinformatie over vergunningverlening vindt u op onze website.

Vragen over het treffen van (tijdelijke) noodmaatregelen en het voorkomen van vervolgschade aan de getroffen rijksmonumenten kunt u sturen naar info@cultureelerfgoed.nl.

Schadevergoeding

De regeling Wts juli 2021 gaf een tegemoetkoming voor schade door het hoogwater en de overstromingen van juli 2021 in Limburg en het onbedijkte gebied langs de Maas in Noord-Brabant. Veel bewoners van het getroffen gebied hebben gebruikgemaakt van deze regeling. 

De regeling is inmiddels gesloten voor aanvragen.