Watersymposium 2016

Op 24 november 2016 organiseerde de RCE 'Houd het erfgoed droog': een symposium over collecties, overstroming en wateroverlast door extreme neerslag.

Experts van onder andere Rijkswaterstaat, het KNMI, een Waterschap en een Veiligheidsregio, Defensie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed informeerden de aanwezigen over overstromingsrisico’s in ons land, waterveiligheid, wateroverlast door klimaatverandering, hulpverlening en maatregelen ter bescherming van het roerend erfgoed.

Naast deze ‘waterdeskundigen’ deelden ervaringsdeskundigen uit de erfgoedsector hun wateroverlastverhaal: wat is er gebeurd, hoe is gehandeld, wat ging goed en wat kon beter? Elke spreker gaf één of meer tips mee.

Waterposter gepresenteerd

Op het einde van de dag werd de Waterposter gepresenteerd: een hulpmiddel bij het maken van een plan van aanpak bij waterriscio's.

Van het symposium is een uitgebreid verslag gemaakt, dat hieronder is te vinden.