Brandsymposium 2018

Op 12 april 2018 vond bij het Instituut Fysieke Veiligheid/Brandweeracademie in Arnhem het negende brandsymposium plaats. Ruim 200 mensen woonden de bijeenkomst bij. Veel nieuwe gezichten, voornamelijk van bouw- en woningtoezichthouders en gemeenteambtenaren. De focus lag op het brandveilig maken van gebouwd erfgoed.

Ochtendsessie

De ochtend begon met een visie op brandpreventie en brandbestrijding in monumenten. De deelnemers in de zaal kregen daarna een geschiedenisles: overheid en brandpreventie door de eeuwen heen. Diverse sprekers van gemeenten en van de brandweer presenteerden een aantal praktijkvoorbeelden waaronder het Schultehuis in Meppel. De laatste presentatie van de ochtend liet de zaal nadenken over de maatschappelijke impact van een brand met cultureel erfgoed. Moeten we het verlies van erfgoed als geaccepteerd risico beschouwen?

Middagsessie

In de middag ging het publiek uiteen en werden twee rondes gehouden met vier deelsessies. De eerste sessie ging over de bevindingen van het brandonderzoek in het Stedelijk Museum Zwolle. Een klein brandje met grote gevolgen. In de tweede sessie werd een praktische aanpak van een risicoanalyse ten behoeve van de brandveiligheid en monumenten in de gemeente Amersfoort gepresenteerd. In deelsessie 3 werd gesproken over waarom Paleis het Loo voor een gasblussingsysteem kiest. In sessie 4 liet de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland zien hoe zij informatie over de monumenten in de stad ontsluiten via een app. Want ook bij de brandweer is digitaal kennis delen ‘hot’.

Van het symposium is een uitgebreid verslag gemaakt, dat hieronder is te vinden.