Verantwoord omgaan met museale voorwerpen; richtlijnen voor bruikleennemers

Deze brochure geeft richtlijnen voor de omgang met museale voorwerpen en legt uit hoe bruikleennemers deze objecten kunnen registreren, (ver)plaatsen, schoonmaken en teruggeven.

Bruikleennemers

Deze handleiding is gericht op bruikleennemers die museale voorwerpen van de overheid in bruikleen hebben. De brochure beschrijft in zeven stappen het bruikleentraject: van de registratie van een object tot het terugsturen ervan. Ook is te lezen welke specifieke richtlijnen er voor bepaalde voorwerpen en materialen gelden, zoals schilderijen, meubelen, textiel, keramiek en glas.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2012