Wanneer woonhuissubsidie aanvragen?

Als particuliere eigenaar van een rijksmonument met woonfunctie kunt u jaarlijks een aanvraag indienen tussen 1 maart en 30 april, volgend op het kalenderjaar waarin de subsidiabele kosten zijn gemaakt. Van 1 maart tot en met 30 april 2020 kan de woonhuissubsidie voor het eerst aangevraagd worden over het jaar 2019.

U dient uw subsidieaanvraag in bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed via een digitaal subsidieportaal dat tijdig in 2020 beschikbaar zal zijn.

Binnen 13 weken na sluiting van de aanvraagperiode ontvant u een beschikking op uw aanvraag.

Fiscale aftrek over kosten in 2018

Kosten die u als eigenaar in 2018 heeft gemaakt voor uitgevoerd onderhoud komen nog in aanmerking voor fiscale aftrek in uw belastingaangifte over 2018.

NB: voor onderhoudsprojecten die vóór 2019 gestart zijn en nog in 2019 doorlopen is er een overgangsregeling. Meer over deze regeling leest u op de pagina 'Bent u voor 2019 gestart met een project?'