Wanneer woonhuissubsidie aanvragen?

Als particuliere eigenaar van een rijksmonument met woonfunctie kunt u jaarlijks een aanvraag indienen. Van 1 maart tot en met 30 april 2020 kan de woonhuissubsidie voor het eerst aangevraagd worden over het jaar 2019.

Subsidie aanvragen

U dient uw subsidieaanvraag in bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed via een digitaal subsidieportaal dat van 1 maart tot en met 30 april beschikbaar is. Wilt u iemand machtigen om voor u subsidie aan te vragen? Vult u dan een machtigingsformulier in, deze stuurt u mee met uw aanvraag.

Binnen 13 weken na sluiting van de aanvraagperiode ontvangt u een beschikking op uw aanvraag.

Fiscale aftrek over kosten in 2018

Kosten die u als eigenaar in 2018 heeft gemaakt voor uitgevoerd onderhoud komen nog in aanmerking voor fiscale aftrek in uw belastingaangifte over 2018.

NB: voor onderhoudsprojecten die vóór 2019 gestart zijn en nog in 2019 doorlopen is er een overgangsregeling. Meer over deze regeling leest u op de pagina 'Bent u voor 2019 gestart met een project?'