Wanneer kan ik woonhuissubsidie aanvragen?

Als particuliere eigenaar van een rijksmonument met woonfunctie kunt u jaarlijks een aanvraag indienen tussen 1 maart en 30 april, volgend op het kalenderjaar waarin de subsidiabele kosten zijn gemaakt. Op 1 maart 2020 kan de woonhuissubsidie dus voor het eerst aangevraagd worden, namelijk over het jaar 2019.

U dient uw subsidieaanvraag in bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed via een digitaal subsidieportaal dat tijdig in 2020 beschikbaar zal zijn.

Binnen 13 weken na sluiting van de aanvraagperiode kunt u een beschikking verwachten waarin is opgenomen hoe hoog de verleende subsidie is.

In 2019 is nog fiscale aftrek mogelijk

Kosten die u als eigenaar in 2018 heeft gemaakt voor uitgevoerd onderhoud komen nog in aanmerking voor fiscale aftrek in 2019.

NB: voor onderhoudsprojecten die vóór 2019 gestart zijn en nog in 2019 doorlopen is er een overgangsregeling. Meer over deze regeling leest u op de pagina 'Bent u voor 2019 gestart met een project?'