Begrotingsmodel woonhuissubsidie

Gebruik van dit begrotingsmodel is verplicht bij het verzoek tot het beoordelen van de subsidiabele kosten voor volgend kalenderjaar.