Monumentaal wonen: gids voor eigenaren van een rijksmonument

Wonen in een monument brengt een aantal voordelen én spelregels met zich mee. In deze gids wordt uitgelegd wat het betekent om eigenaar te zijn van een rijksmonument.

Publicatie is verkrijgbaar via uitgever.

Restauratie en onderhoud monumentaal pand

Deze brochure laat onder meer zien wat er komt kijken bij de restauratie en het onderhoud van een monumentaal pand. Als het nodig is om het monument te wijzigen of te restaureren, gelden spelregels. Eigenaren kunnen echter ook rekenen op advies, ondersteuning en soms ook financiële tegemoetkoming. Alle rijksmonumenten vallen onder de Monumentenwet. Bij het wijzigen van een monumentaal pand, krijgen eigenaren te maken met de omgevingsvergunning. Ook is het belangrijk om kennis te nemen van het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (Brim). Het Brim is een onderhoudssubsidie die kan worden aangevraagd voor het planmatig onderhoud van een rijksmonument.

Colofon

Auteur: Nationaal Restauratiefonds en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2018