Bent u vóór 2019 gestart met een project?

Als u vóór 2019 met een onderhoudsproject bent gestart dat in 2019 nog doorloopt, dan komt u mogelijk in aanmerking voor subsidie op grond van de eenmalige overgangsregeling Subsidieregeling overgang afschaffing fiscale aftrek van uitgaven voor monumentenpanden. Ook particuliere eigenaren die niet in aanmerking komen voor de woonhuissubsidie komen in aanmerking voor de overgangsregeling.

Subsidie is mogelijk voor de zogenoemde ‘drukkende onderhoudskosten’ waarvoor aanspraak op fiscale aftrek bestond. Het is belangrijk in uw subsidieaanvraag aan te tonen dat voor het onderhoudsproject al vóór 2019 verplichtingen zijn aangegaan en inzichtelijk te maken uit welke werkzaamheden het onderhoudsproject bestaat en wanneer deze zijn uitgevoerd.

Dit kunt u doen aan de hand van de volgende documenten:

  • Gespecificeerde en vóór 2019 ondertekende en gedateerde offerte(s) voor het onderhoudsproject;

  • Facturen waaruit blijkt welke werkzaamheden al vóór 2019 zijn uitgevoerd;

  • Facturen waaruit blijkt welke werkzaamheden in 2019 zijn uitgevoerd.

  • Als de aanvraag (mede) betrekking heeft op voor 2019 uitgevoerde werkzaamheden die pas in 2019 zijn betaald: documenten waaruit het moment van betaling blijkt;
  • Als u in het bezit bent van een Verklaring van de Belastingdienst/Bureau Monumentenpanden over de drukkende onderhoudskosten van het onderhoudsproject, stuurt u deze dan ook mee.

Doe uw aanvraag voor 1 mei 2020

De overgangsregeling geldt alleen nog dit jaar. Dus wilt u nog gebruikmaken van deze regeling? Dien uw aanvraag dan in voor 1 mei.  Na 30 april is het subsidieportaal gesloten.