Verbeteren van de toegankelijkheid

In de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2019-2020 is de mogelijkheid opgenomen om 10% extra subsidie toegekend te krijgen als u naast de restauratie van het gebouwd monument de toegankelijkheid van uw rijksmonument verbetert.

Dat verbeteren van de toegankelijkheid kan op één van deze twee manieren:

  • Verbeter de toegankelijkheid voor mensen met een visuele of motorische beperking door:
    • te zorgen voor een toegankelijke entree en toegankelijke toiletten, en;
    • de producten en diensten die u aanbiedt, toegankelijk te maken.
  • 50 dagen extra openstelling voor het publiek per jaar.

Voor de verhoging van het subsidiepercentage moeten werkzaamheden worden uitgevoerd die leiden tot genoemd eindresultaat. Als een rijksmonument bijvoorbeeld al een toegankelijke entree en toegankelijke goederen en diensten heeft, kunt u toch voor de verhoging van het subsidiepercentage in aanmerking komen, als u uw monument voorziet van toegankelijke toiletten.

Lees meer in de regeling.