Verklaring energiebesparing rijksmonument

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed stelt voor de Verklaring energiebesparing rijksmonument tegelijkertijd met het aanvraagformulier een formulier beschikbaar. Hiermee verklaart de verduurzamingsadviseur of eindverantwoordelijk architect

  • welke maatregelen worden getroffen;
  • dat de maatregelen aansluiten op het verduurzamingsadvies;
  • dat de maatregelen voldoen aan de technische eisen zoals gesteld in de Maatregelenlijst.