Met 14 punten uit de Maatregelenlijst

Met deze maatregelenlijst kunt u aangeven welke maatregelen worden uitgevoerd. Voor elke uit te voeren maatregel krijgt u 1, 2, of 3 punten. Voor een verhoging van het subsidiepercentage moeten ten minste 14 punten worden behaald.
 

Voor elke maatregel geldt:

  • zo volledig mogelijk uitvoeren voor alle te verwarmen ruimtes in het monument;
  • er moet rekening gehouden worden met de monumentale waarden;
  • er zijn meestal extra indieningsvereisten en soms ook technische eisen. Deze zijn te vinden in bijlage 1 van de regeling.

Maatregelenlijst

In onderstaande lijst zijn de meest gangbare energiebesparende maatregelen opgenomen en wordt per maatregel aangegeven hoeveel punten behaald kunnen worden.

Maatregelenlijst

Basismaatregelen

Punten

1

Kierdichting

2

2

Raamluiken

1

3

Schoorsteenballonen of schoorsteenkleppen

1

4

Isolatie van leidingen en appendages

1

5

Radiatorfolie

1

6

Inregelen van verwarmingsinstallatie

1

7

Verwarmingsregeling

1

8

Verlichtingsregeling

1

Isolerende maatregelen

9

Vensterisolatie

3

10

Dak- of kapisolatie

3

11

Gevelisolatie

3

12

Vloerisolatie/bodemisolatie

3

Energievoorziening

13

HRe- of Hybride ketel

1

14

Biomassa gestookte installatie

2

15

Warmtepomp

1

16

Warmtekrachtkoppeling

1

17

Warmte-koudeopslag

3

18

Zonnepanelen en overige systemen op basis van zonne-energie

1

19

Aansluiting op warmtenet

1

Distributie, afgifte en terugwinning

20

Lagetemperatuurverwarming (LTV)

1

21

WTW

1

22

Vraaggestuurde mechanische ventilatie

1

23

Waterbesparende maatregelen

1