Verduurzamingsadvies

Het verduurzamingsadvies bevat een complete visie op alle aspecten van verduurzaming van het gebouwde rijksmonument, zoals isolatie, energiebesparing en duurzame energieopwekking, zonder nadelige gevolgen voor het monument (bouwfysisch) of zijn monumentale waarden.

Voor het opstellen van het verduurzamingsadvies wordt het volgende stappenplan doorlopen:

  1. Opnemen van het rijksmonument en zijn monumentale waarden, waarbij de gegevens (o.a. de nulmetingen) worden vastgelegd in een rapportage.
  2. Formuleren van de randvoorwaarden en de beoogde doelen.
  3. Onderzoek naar en selectie van mogelijke verduurzamingsmaatregelen.