Rapporten bouwhistorische en cultuurhistorische aspecten

Voor het verbeteren van de duurzaamheid van uw rijksmonument is in de regeling een aanvullend subsidiepercentage van 40% mogelijk. Bij een subsidieaanvraag is onder andere een bouwhistorisch of cultuurhistorisch rapport noodzakelijk.