Verbeteren van de duurzaamheid

Om de verduurzaming van rijksmonumenten te stimuleren is in de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2019-2020 de mogelijkheid opgenomen om 40% extra subsidie aan te vragen. Om hiervoor in aanmerking te komen is het belangrijk dat het rijksmonument substantieel wordt verduurzaamd zonder nadelige gevolgen voor het monument (bouwfysisch) of zijn monumentale waarden. Daarom moet het verduurzamingsplan gebaseerd zijn op een verduurzamingsadvies, waarin rekening wordt gehouden met de bouwhistorische, cultuurhistorische en bouwfysische aspecten van het monument. Om aan te tonen dat deze aspecten op een goede manier zijn meegenomen in het verduurzamingsplan gelden de volgende indieningsvereisten: