Restauratiesubsidie aanvragen

Als eigenaar van een rijksmonument kunt u van 1 juli 2019 tot en met 16 september 2019 een aanvraag doen voor de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2019-2020.

De regeling is bedoeld voor rijksmonumenten met een restauratieproject van minimaal 2,5 miljoen euro aan subsidiabele kosten.U kunt per aanvraag slechts voor één rijksmonument of een samenstel daarvan subsidie aanvragen.

Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2019-2020

Subsidie in combinatie met een lening

Als uitgangspunt voor deze subsidieregeling geldt: lenen waar het kan, subsidie waar het moet.

Vóórdat u een subsidieaanvraag indient, moet u eerst een Restauratiefonds-hypotheek of Restauratiefondsplus-hypotheek aanvragen bij het Nationaal Restauratiefonds. 

Bij het beoordelen van de subsidieaanvraag kijkt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) namelijk eerst welk deel van de subsidiabele kosten u kunt lenen bij het Restauratiefonds. Over het restant van de subsidiabele kosten verstrekt de RCE subsidie.

De hoogte van de twee hypotheken van het Restauratiefonds bedraagt maximaal de restauratiekosten. Het is een lening met een lage rente (1% of 1,5%), een looptijd van maximaal 30 jaar en heeft een annuïtaire aflossing.

U voegt de ontvangstbevestiging van de leningaanvraag bij het Restauratiefonds toe als bijlage bij de subsidieaanvraag.

U bent niet verplicht de lening bij het Restauratiefonds aan te gaan: wel wordt het berekende (mogelijke) leningsbedrag verrekend met de subsidiabele kosten van de subsidieaanvraag.

Rekenvoorbeeld lenen en subsidie

De subsidiabele kosten bedragen € 3,0 miljoen. U kunt van het Restauratiefonds een lening ontvangen van € 1,0 miljoen. Het restant van de subsidiabele kosten is € 2,0 miljoen. Wanneer u behalve de restauratie ook de duurzaamheid verbetert, dan ontvangt u € 1,4 miljoen subsidie (= 70% van de subsidiabele kosten).

De eventuele verrekening van een leningsbedrag is niet van invloed op het mininimumbedrag á € 2,5 miljoen aan subsidiabele kosten om voor deze subsidieregeling in aanmerking te komen.

Benodigde documenten

Bij de subsidieaanvraag moet u minimaal de volgende documenten meesturen:

  • een restauratieplan;
  • een actueel inspectierapport over de technische staat van uw rijksmonument;
  • een financieel dekkingsplan waaruit blijkt dat de financiering van het deel van de restauratiekosten dat niet door subsidie wordt gedekt, voldoende is gewaarborgd; en
  • de ontvangstbevestiging van een aanvraag voor een kredietbeoordeling door het Restauratiefonds op basis van dezelfde begroting die onderdeel uitmaakt van het restauratieplan.

Als u in aanmerking wilt komen voor een hoger subsidiepercentage vanwege verduurzaming, verbeteren van de toegankelijkheid of een meervoudige opgave, dan gelden er aanvullende indieningsvereisten.

Lees meer over de vereisten van een aanvraag in de regeling.

Formulieren

Beschikking

De beschikking op de subsidieaanvragen verstrekt de RCE op 14 februari 2020. Op die datum weet u dus of uw aanvraag is toegekend of afgewezen.

Voor deze subsidieregeling was een budget beschikbaar van € 60 miljoen. Daarvan is € 59,9 miljoen besteed. Dat betekent dat er geen nieuwe aanvraagperiode meer volgt in 2020.