Meervoudige opgave

In de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2019-2020 is de mogelijkheid opgenomen om 10% extra subsidie toegekend te krijgen een investering in een meervoudige opgave.

Er is sprake van een meervoudige opgave wanneer u naast de restauratie van het gebouwd rijksmonument investeert in de restauratie van cultuurgoederen die deel uitmaken van het interieur van het rijksmonument én u investeert in de restauratie van een groen monument dat onderdeel is van het rijksmonument of daarmee een samenstel vormt.

De subsidieaanvraag voor de meervoudige opgave moet dus aan beide vereisten voldoen. Om voor de verhoging van het subsidiepercentage in aanmerking te komen

  • bedraagt de investering in de restauratie van cultuurgoederen minimaal 5% van de restauratiekosten in het gebouwde rijksmonument. Zie voor omschrijving van het begrip cultuurgoederen de Erfgoedwet.
  • bedraagt de investering in een groen monument dat onderdeel is van het rijksmonument of daarmee een samenstel vormt minimaal 10% van de restauratiekosten in het gebouwde monument.

Lees meer in de regeling