Begrotingsmodel gebouwd rijksmonument met 5 deelbegrotingen

Dit verplichte begrotingsmodel hoort bij de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim). Het model is nodig bij een aanvraag voor instandhoudingssubsidie voor maximaal 5 gebouwde rijksmonumenten of zelfstandig onderdelen.