Begrotingsmodel gebouwd rijksmonument

Dit verplichte begrotingsmodel hoort bij de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim). Het model is nodig bij een aanvraag voor instandhoudingssubsidie voor een  gebouwd rijksmonument of een zelfstandig onderdeel.