Informatieblad Herbouwwaarde als verdeelsleutel

Het begrip herbouwwaarde toegelicht voor aanvragers van instandhoudingssubidie.