Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2013

Voormalige subsidieregeling die niet meer geldig is sinds de invoering van de Erfgoedwet op 1 juli 2016. Nog wel van belang voor subsidieaanvragen uit de jaren 2010-2016.