SPECTRUM-N 1.0

De Nederlandse vertaling van de door Collections Trust ontwikkelde internationale standaard voor collectiemanagement. Het is bedoeld voor de praktijk van museale documentatie en bedrijfsvoering. 

SPECTRUM-N1.0 is in 2008 uitgebracht door het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed FARO en Stichting Landelijk Contact Museumconsulenten. U mag dit gratis downloaden en toepassen in de prakijk, maar niet commercieel gebruiken.

Naast SPECTRUM-N 1.0 zijn de procedures ook als stroomdiagrammen te downloaden.