Historische gepleisterde wanden

Het bepleisteren van wanden kent een lange traditie. Deze brochure vertelt over deze rijke cultuurhistorie. Ook wordt het onderhoud van historisch gepleisterde wanden en het herstel daarvan besproken.

Sporen

Iedere generatie gebruikers laat sporen achter op de wanden. Denk hierbij aan middeleeuwse schilderingen in kerken, pleisterwerk in vakwerkbouw, rijk geornamenteerde gangwanden uit de achttiende eeuw, schouwboezems, bovendeurstukken en sjabloonschilderingen. Alle sporen die in de loop van de tijd zijn ontstaan, inclusief herstelde schade, kunnen cultuurhistorische waarde hebben. Deze brochure toont niet alleen de rijke historie van gepleisterde wanden, maar informeert ook over de verschillende materialen van het stucwerk waarop de pleisterlaag op is aangebracht. Daarnaast komen het onderhoud  en reparatie van historisch stucwerk aan bod. Dat laatste zal altijd door een vakman moeten worden gedaan.

Er is ook een publicatie over conservering en restauratie van historische stucplafonds.

Colofon

Tekst: Wijnand Freling
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2018