Organisaties die het restitutiebeleid uitvoeren

Diverse instanties zijn betrokken bij de uitvoering van het restitutiebeleid. Tot 2022 kon u informatie en advies over restitutie en herkomstonderzoek inwinnen bij het Expertisecentrum. Met ingang van 2022 kunt u hiervoor terecht bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Voor informatie over het project museale verwervingen is de Museumvereniging vooralsnog het aanspreekpunt.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is er voor iedereen die op zoek is naar informatie en advies over restitutie en herkomstonderzoek met betrekking tot cultuurgoederen die tijdens het naziregime zijn geroofd, geconfisqueerd of onder dwang zijn verkocht.

De RCE is eerste aanspreekpunt voor mogelijke rechthebbenden en collectiebeheerders over restitutiebeleid, procedure en herkomstonderzoek om het indienen van een restitutieverzoek te vergemakkelijken. 
Onderzoekers kunnen advies krijgen over het doen van herkomstonderzoek en verwezen worden naar beschikbare archieven en betrokken organisaties.

De RCE geeft voorlichting over het restitutiebeleid en stimuleert kennisdeling die erop gericht is om herkomstonderzoek en het opsporen van mogelijke rechthebbenden te ondersteunen.

De RCE behandelt namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de verzoeken tot teruggave. Het moet gaan om cultuurgoederen die tijdens het naziregime zijn geroofd, geconfisqueerd of onder dwang zijn verkocht.

Voor restitutie van objecten uit de rijkscollectie vraagt de RCE namens de minister van OCW - eventueel na eerder onderzoek door het Expertisecentrum - altijd advies aan de Restitutiecommissie, tenzij blijkt dat een verzoek evident niet onder het beleid valt.

Ministerie van OCW

De minister van OCW is verantwoordelijk voor het restitutiebeleid en de financiering ervan. De minister stelt de diensten van het Expertisecentrum en de Restitutiecommissie kosteloos ter beschikking, ook als het verzoek een kunstwerk betreft dat niet tot de rijkscollectie behoort.

Bij de rijkscollectie draagt de minister ook de kosten voor de notaris en het vervoer als er sprake is van teruggave. Bij andere collecties zijn de verzoeker en de huidige bezitter verantwoordelijk voor inschakeling van een notaris of een vervoerder en dragen zij de kosten.

Meer informatie over de adviezen over het te voeren beleid en de regeringsreactie staan op de website van de Rijksoverheid
 

Restitutiecommissie

De Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog, kortweg Restitutiecommissie, is een onafhankelijke commissie. Ze adviseert over restitutiezaken op verzoek van de minister van OCW

Alvorens te adviseren kan de commissie het Expertisecentrum opdracht geven voor een onderzoek.

www.restitutiecommissie.nl

Expertisecentrum Restitutie

Het Expertisecentrum Restitutie (ECR) verricht zelfstandig en in opdracht onderzoek naar bezitsverlies van cultuurgoederen ten gevolge van het naziregime en naar restitutie. De Restitutiecommissie of de overheid kan het ECR vragen om feitenonderzoek uit te voeren in het kader van individuele restitutieverzoeken. Daarnaast draagt het ECR door fundamenteel wetenschappelijk onderzoek bij aan kennisontwikkeling op het gebied van roof, restitutie en herkomstonderzoek.