Verzoek tot restitutie doen of onderzoek laten uitvoeren

Meent u aanspraak te kunnen maken op een kunstwerk dat gedurende het naziregime is geroofd, geconfisqueerd of onder dwang verkocht en wilt u daarom een verzoek tot restitutie of onderzoek indienen? Probeer dan eerst te achterhalen wie de huidige bezitter van het kunstwerk is. Bijvoorbeeld door navraag te doen bij het museum waar het werk zich bevindt.

Werk in bezit van het Rijk

Als de huidige bezitter de rijksoverheid is, dan kunt u het verzoek doen door een brief te sturen naar de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Op de pagina Procedure restitutie rijksbezit leest u welke gegevens u moet aanleveren en wat er met uw verzoek gebeurt.

Werk in bezit van een museum of andere overheid

Indien de huidige bezitter niet de rijksoverheid is, dan neemt u contact op met die bezitter. Dat kan een museum zijn, maar ook een gemeente of een stichting. Op de pagina Procedure restitutie niet-rijksbezit leest u welke gegevens u moet aanleveren en wat er met uw verzoek gebeurt.

Onderzoek uitvoeren

U kunt ook vragen om eerst een onderzoek uit te laten voeren door het Expertisecentrum Tweede Wereldoorlog en Restitutieverzoeken. Het onderzoek is nadrukkelijk geen advies. Een onderzoek vraagt u aan samen met de huidige bezitter van het werk. Bijvoorbeeld het museum waar het werk zich nu bevindt of een gemeente die het werk in eigendom heeft.

Heroverwegen eerder besluit

Wanneer de minister eerder al een besluit heeft genomen in een restitutieverzoek ten aanzien van een kunstwerk van de Staat, en er komen nieuwe feiten aan het licht, dan kan de verzoeker de minister vragen om het eerdere besluit te heroverwegen. Zie Procedure heroverweging afgewezen restitutieverzoek.