Verzoek tot teruggave ontvangen

Krijgt u als museum of gemeente een verzoek tot teruggave van een kunstwerk? Ga dan eerst na wie de huidige bezitter is.

Werk uit de Rijkscollectie

Ga allereerst na of het een kunstwerk uit de Rijkscollectie is. Als dat het geval is, neem dan direct contact op met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De Rijksdienst behandelt namens de minister van OCW alle verzoeken die gaan over werken in de Rijkscollectie.

De Rijksdienst stuurt het verzoek voor advies naar de Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog.

Indien de verzoeker het wenst, kan eventueel eerst alleen onderzoek door het Expertisecentrum Tweede Wereldoorlog en Restitutieverzoekenkortweg Expertisecentrum, plaatsvinden. Indien de verzoeker na dit onderzoek zijn verzoek tot teruggave handhaaft, legt de Rijksdienst het verzoek altijd voor aan de Restitutiecommissie. Dat is afgesproken met de Tweede Kamer.

Zie verder Procedure restitutie rijksbezit

Werk in bezit van museum of andere overheid

Bent u als kunstinstelling, overheid of particulier zelf de bezitter, dan kunt u besluiten over een restitutieverzoek advies te vragen aan de Restitutiecommissie. Dit is niet verplicht. Het verzoek om advies moet u wel gezamenlijk met de mogelijke rechthebbende doen.  

Ook kunt u samen met de verzoeker besluiten om eerst een feitenonderzoek uit te laten voeren door het Expertisecentrum. Op basis van dat onderzoek kunt u samen kijken of u zonder tussenkomst van de Restitutiecommissie tot een bevredigende oplossing kunt komen. Als dat niet lukt dan kunt u samen de zaak alsnog aan de Restitutiecommissie voorleggen.

Zie verder Procedure restitutie niet-rijksbezit