Verzoek tot teruggave ontvangen

Bent u een museum, gemeente, provincie of andere publiekrechtelijke organisatie, of een bedrijf of particulier? En heeft u een verzoek tot restitutie van een cultuurgoed ontvangen dat in uw beheer is? Ga dan eerst na wie de huidige bezitter is. Misschien bent u dat zelf, maar misschien is het cultuurgoed in bezit van de Staat of van een andere derde, niet zijnde de Staat.

Een restitutieverzoek is een verzoek om teruggave aan de oorspronkelijke eigenaar of diens erfgenamen van cultuurgoederen, waarvan de oorspronkelijke eigenaar het bezit onvrijwillig heeft verloren, door omstandigheden direct verband houdend met het naziregime.

Wie bezit het cultuurgoed?

Allereerst is van belang te weten of het cultuurgoed in het bezit van de Staat is of niet. Dit is niet altijd direct duidelijk. Als een object zich bijvoorbeeld in een museum bevindt, betekent dat niet altijd dat het van het museum zelf is. Het kan ook gaan om een bruikleen van de Rijksoverheid, van een particulier of van een gemeente. U kunt dit nagaan in uw eigen database, of door de gegevens van het cultuurgoed op te zoeken in de databases van wo2.collectienederland.nl of herkomstgezocht.nl.

Afhankelijk van wie de huidige bezitter is, volgt u de hieronder vermelde stappen.

Een verzoek ontvangen tot restitutie van een cultuurgoed in bezit van de Staat

Een verzoek ontvangen tot restitutie van een cultuurgoed in bezit van mijzelf of mijn instelling

Cultuurgoed in bezit van een ander, niet zijnde de Staat