Verhalen en interviews

Kennismaken met de begeleidingscommissie herkomstonderzoek

Er is een onafhankelijke commissie die het herkomstonderzoek begeleidt. Deze waakt over de kwaliteit van het te verrichten en het verrichte onderzoek, en beoordeelt of het voldoet aan de maatstaven die nodig zijn om de herkomst van objecten uit de NK-collectie zo goed mogelijk vast te stellen. De commissie gaat na of in het onderzoek de juiste stappen ondernomen worden en de juiste archieven worden geraadpleegd. 

Maak kennis met de leden van de commissie: prof. dr. Rudi Ekkart (voorzitter), Henrike Hövelmann MA, dr. Christiaan Ruppert en dr. Gerdien Verschoor. Deze interviews zijn ook beschikbaar in het Engels.

Vier personen vormen samen de begeleidingscommissie restitutie WO2
Beeld: Ruben Schipper
De begeleidingscommissie met v.l.n.r. Henrike Hövelmann, Christiaan Ruppert, Gerdien Verschoor en Rudi Ekkart