Verzoek indienen cultuurgoederen van anderen

U wilt een verzoek indienen voor restitutie van een cultuurgoed dat zich in Nederland bevindt en dat in bezit is van een kunstinstelling, gemeente of particulier. Of u wilt onderzoek laten doen naar een cultuurgoed in bezit van een kunstinstelling, gemeente of particulier. Op deze pagina leest u welke procedure van toepassing is op uw verzoek.

Een restitutieverzoek is een verzoek om teruggave aan de oorspronkelijke eigenaar of diens erfgenamen van cultuurgoederen, waarvan de oorspronkelijke eigenaar het bezit onvrijwillig heeft verloren, door omstandigheden direct verband houdend met het naziregime.

Wie bezit het cultuurgoed?

Voor het indienen van een verzoek is het allereerst van belang te weten of het cultuurgoed zich nu bevindt in het bezit van de Staat of niet. Dit is niet altijd direct duidelijk. Als een object zich bijvoorbeeld in een museum bevindt, betekent dat niet altijd dat het van het museum zelf is. Het kan ook gaan om een bruikleen van de Rijksoverheid, van een particulier of van een gemeente. U kunt dit nagaan door de gegevens van het cultuurgoed op te zoeken in de databases van wo2.collectienederland.nl of herkomstgezocht.nl, of zonodig door contact op te nemen met het museum of de instelling waar het object zich bevindt.

Wilt u een verzoek indienen voor een cultuurgoed dat zich niet in bezit van de Staat bevindt, maar in bezit van anderen, zoals een kunstinstelling, een gemeente of een particulier? Hieronder staat per verzoek stapsgewijs uitgelegd hoe de procedures eruitzien.

Verzoek indienen tot bindend advies over restitutie

Verzoek indienen tot onderzoek voorafgaand aan (mogelijk) verzoek om bindend advies

Hernieuwd bindend advies

Procedure na toewijzend advies

Informatie over restitutieverzoeken voor cultuurgoederen die in bezit zijn de Staat vindt u op de pagina ‘Verzoek cultuurgoederen van de Staat’.