Procedure heroverweging afgewezen restitutieverzoek

Heeft de minister van OCW uw verzoek tot restitutie van een werk uit de rijkscollectie afgewezen? Dan kunt u de minister vragen om dat besluit te heroverwegen. Dit doet de minister alleen wanneer er sprake is van nieuwe feiten.

De minister zal in deze gevallen de Restitutiecommissie vragen of er nieuwe feiten zijn aangedragen die aanleiding geven het eerdere afwijzende besluit te heroverwegen. Als de verzoeker geen nieuwe feiten stelt, legt de minister het verzoek niet (opnieuw) voor aan de Restitutiecommissie.

U kunt uw verzoek tot heroverweging per brief indienen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. U stuurt uw brief naar:

De minister van OCW
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Postbus 1600
3800 BP Amersfoor

In uw brief, waarin u verwijst naar het eerdere advies en besluit, vermeldt u:

  • om welk kunstwerk het gaat (minimaal titel en auteur en bij voorkeur ook een omschrijving);
  • wie het bezit van het kunstwerk onvrijwillig heeft verloren ten tijde van het naziregime;
  • uw (erfrechtelijke) relatie tot deze persoon;
  • de nieuwe feiten en een toelichting daarop.

Geen onderzoek meer mogelijk

Omdat er bij een afwijzend besluit al een advies door de Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog is uitgebracht, is het niet mogelijk een verzoek om onderzoek in te dienen.