Factsheet Kerkenvisies feiten en inzichten

Gemeenten konden tot en met 31 maart 2021 een subsidie aanvragen voor het opstellen van een kerkenvisie. Hoeveel gemeenten hebben dit gedaan? In welke provincies?  Om hoeveel gebedshuizen gaat het dan? Hoe is het gesteld met het reigieus erfgoed in Nederland?  Deze factsheet geeft inzicht in cijfers en feiten. 

Toekomst Religieus Erfgoed

Deze factsheet is een uitgave van het programma Toekomst Religieus Erfgoed, dat een samenwerkingsverband is tussen de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Federatie Grote Monumentengemeenten (FGM), het Interprovinciaal Overleg en het Netwerk Steunpunten Cultureel Erfgoed, het Interkerkelijk Contact Overheidszaken Kerkgebouwen, de Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen in Nederland, Museum Catharijneconvent, Erfgoedvereniging Heemschut en het Nationaal Restauratiefonds (NRF). 

Deze uitgave kwam tot stand naar aanleiding van de laatste decentralisatie-uitkering voor het opstellen van een kerkenvisie d.d. juni 2021. Contact via kerkenvisies@cultureelerfgoed.nl.

Colofon

Design: Studio Lammert Jonkman ISM Errol Konat (Design&Ko)
Drukwerk: Koninklijke van der Most
Fotografie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed; Lars van den Brink, Paul van Galen en Chris Booms.

Disclaimer

De cijfers in deze factsheet vormen een momentopname en zijn aan verandering onderhevig. Voor meer informatie over Nederlandse gebedshuizen raadpleeg Kerken Tellen.