Checklist Gemeenten bij het opstellen van een kerkenvisie

Met een kerkenvisie wordt beoogd om in gezamenlijkheid met kerkeigenaren, burger- en erfgoedorganisaties een duurzame toekomstvisie te ontwikkelen voor de kerken binnen een gemeente