Doe mee aan de fotowedstrijd #MijnPost65

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) organiseert de fotowedstrijd #MijnPost65. We nodigen iedereen uit om kenmerkende objecten uit de periode tussen 1965 en 1990 (Post65) te fotograferen, met fotocamera of smartphone. Meedoen kan door de foto kort te beschrijven en te posten op Instagram of in te sturen via de website cultureelerfgoed.nl. De wedstrijd loopt van 20 september tot en met 29 oktober.

We zijn heel benieuwd wat mensen kenmerkend of belangrijk vinden aan deze periode. Iedereen die meedoet maakt kans op eeuwige roem en een t-shirt uit de webshop van Post65-liefhebber Martjan Kuit.

Zo werkt het

We vragen deelnemers een foto te maken van erfgoed uit de periode 1965-1990. Het kan gaan om gebouwen, parken, landschappen en kunstwerken in de openbare ruimte. We vragen ook kort te omschrijven waarom het gebouw, de plek of het kunstwerk kenmerkend, belangrijk of iconisch is. Mensen met een openbaar Instagram-account kunnen dit posten op Instagram met de hashtag #MijnPost65. Mensen die geen (openbaar) account hebben, kunnen via de website cultureelerfgoed.nl de foto insturen. Deze wordt wel op Instagram geplaatst met een RCE-account, zodat de foto verschijnt in het #MijnPost65 overzicht. Een jury beoordeelt het resultaat op compositie en creativiteit en kiest een winnaar. Hier is meer informatie te vinden over meedoen en spelregels.

[De tekst gaat verder onder de foto]

Drie huizen in een hof, rode gevels met gele accenten, ronde vormen, een wenteltrap en dakterras. Genaamd de Wandelmeent in Hilversum, uit 1977.
De Wandelmeent in Hilversum. Het eerste gemeenschappelijk wonen project in Nederland. Leo de Jonge en Pieter Weeda ontwierpen het in 1977 samen met toekomstige bewoners. Foto: Ruben Ferwerda

Waarom een fotowedstrijd?

We werken aan het uitbreiden van de kennis over de gebouwde omgeving uit de periode 1965-1990, het zogenoemde Post65-tijdperk. Dit deden we ook voor eerdere periodes. We doen dit samen met gemeenten, lokale organisaties en gebruikers van toen en van nu. Zo kunnen we met elkaar bepalen welke waarden van Post65 erfgoed aan toekomstige generaties kunnen worden meegegeven. De kennis zetten we onder meer in bij actuele herontwikkelings- en verduurzamingsopgaven, waarbij dit erfgoed een rol speelt. De ingestuurde foto’s en beschrijvingen helpen bij de kennisopbouw.

Zorgvuldig met (toekomstig) Post65-erfgoed omgaan

Een flink deel van onze leefomgeving is gebouwd na 1965: woningen, kantoren, winkelcentra, kerken, recreatiegebieden, vakantieparken, scholen, kunst in de openbare ruimte et cetera. Het is verweven met onze geschiedenis en bepaalt onze persoonlijke en gezamenlijke identiteit. De gebouwen en complexen uit de periode 1965-1990 vragen nu echter om renovatie, aanpassing en verduurzaming. Daarom is van belang dat de betekenis ervan wordt erkend en dat we zorgvuldig met dit (toekomstige) Post65-erfgoed omgaan.