Fotowedstrijd #MijnPost65

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft in 2021 liefhebbers van Post 65 uitgedaagd om foto’s te maken van Post 65 architectuur en stedenbouw (1965-1990). Deze zijn voorzien van hashtags #mijnpost65 en #bloemkoolwijkchallenge en te zien op Instagram. In 2021 was het een wedstrijd, maar de foto’s zijn uiteraard nog steeds te zien en worden nog steeds aangevuld door Post 65 liefhebbers uit Nederland.

Waarom deze fotowedstrijd?

De RCE wil graag zijn kennis uitbreiden over de gebouwde omgeving uit de periode 1965-1990, het Post 65-tijdperk. Erfgoed is van ons allemaal, dus de kennis daarover komt van overal. De RCE voelt zich aangesproken om de kennis en het gesprek over Post 65 samen met het publiek te voeren. De fotowedstrijd en het gebruik van het platform Instagram is daar een onderdeel van.

Het stopt nooit, dus blijf uploaden!

Hoewel de wedstrijd over is, kijken en volgen de liefhebbers nog steeds de hashtags #mijnpost65 en #bloemkoolwijkchallenge. Dus stel je post op Instagram als volgt samen:

  • Een foto van het object dat jou aanspreekt en dat is gemaakt in de periode 1965-1990 (gebouw, park, landschap of kunstobject in de openbare ruimte)
  • Voeg jouw commentaar toe
  • Tag @cultureelerfgoed voor deze campagne, geef de locatie van jouw object aan in de post, voorzie jouw post van de hashtags #MijnPost65 en #erfgoed of #bloemkoolwijkchallenge en #erfgoed.

De tekst gaat door onder de afbeeldingen.

Wat is Post65?

Met Post 65-erfgoed bedoelen we woningen, kantoren, winkelcentra, kerken, recreatiegebieden, scholen, kunst in de openbare ruimte et cetera, gebouwd of aangelegd in de periode 1965-1990.

Wat is een bloemkoolwijk?

De bloemkoolwijk komt aan z’n naam door de plattegrond: die lijkt op een doorgesneden bloemkool. In deze wijk liggen de eengezinswoningen rond hofjes en woonerven; de ontmoetingsplekken voor bewoners. Ook vind je hier veel doodlopende straten en weinig verkeer. De bouw van bloemkoolwijken was een reactie op de wederopbouw waar op grote schaal werd ingezet op hoogbouw, zoals galerijflats. In de jaren zeventig en tachtig moest niet meer de kwantiteit, maar de kwaliteit voorop staan.

De bloemkoolwijk is een typisch Nederlands fenomeen. Veel van deze wijken hebben nu behoefte aan vernieuwing. De RCE wil graag zijn kennis uitbreiden over de bloemkoolwijken. Die kennis zetten we onder meer in bij actuele herontwikkelings- en transformatieopgaven, waarbij cultureel erfgoed een rol speelt.