Betrokken partijen bij een aanvraag omgevingsvergunning

Voor, tijdens en na de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een rijksmonument zijn verschillende partijen betrokken. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) vervult net als de gemeentelijke adviescommissie voor monumenten en het college van gedeputeerde staten een wettelijke adviesrol richting gemeenten. De gemeente is in de meeste gevallen het bevoegd gezag. De erfgoeddeskundige binnen de gemeente (indien van toepassing) en het Steunpunt Cultureel Erfgoed vervullen hierin een belangrijke ondersteunende kennisrol.

Bekijk in onderstaande wegwijzer wie welke taak vervult bij een aanvraag om een omgevingsvergunning.