Advies voorafgaand aan het indienen van een aanvraag omgevingsvergunning

Voordat een aanvraag omgevingsvergunning wordt ingediend, zoekt een eigenaar van een gebouwd of een groen rijksmonument contact met de gemeente of een omgevingsdienst. Het is in dit voortraject al mogelijk om advies te vragen aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Dit moment leent zich goed voor kennisuitwisseling en anticipeert op de Omgevingswet.

Een eerste contact tussen de eigenaar en de gemeente is het moment om algemene informatie te geven over de mogelijkheden voor het wijzigen en herstellen van een rijksmonument. Controleer in het rijksmonumentenregister of het gebouw of de (groene) aanleg beschermd is als rijksmonument. Betrek de collega erfgoed binnen de gemeente (indien van toepassing) bij alle vormen van vooroverleg.

Bekijk in onderstaande wegwijzer wanneer en hoe u de Rijksdienst kunt betrekken in het voortraject. In het stroomschema staat op schematische wijze hoe het proces verloopt.

Wegwijzer advies Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed