Advies na verlenen omgevingsvergunning

Na het afgeven van de omgevingsvergunning voor een gebouwd of een groen rijksmonument begint de uitvoering. De toezichthouder houdt toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden en de handhaver is bevoegd om op te treden als de werkzaamheden afwijken van de verleende omgevingsvergunning. Ook na het verlenen van de vergunning kan de Rijksdienst betrokken worden en om advies worden gevraagd.

Tijdens de uitvoering moet snel gehandeld worden. Betrek om die reden in eerste instantie de collega erfgoed binnen de gemeente (indien van toepassing) en informeer de Rijksdienst over de voortgang van de werkzaamheden.

Bekijk in onderstaande wegwijzer wanneer en hoe u de Rijksdienst kunt betrekken tijdens de uitvoering. In het stroomschema staat op schematische wijze hoe het proces verloopt.

Wegwijzer advies Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed