Advies na een verleende omgevingsvergunning, tijdens toezicht en handhaving

Na het verlenen van een omgevingsvergunning begint de uitvoering. De gemeente is in de meeste gevallen verantwoordelijk voor toezicht en handhaving van de omgevingsvergunning voor een rijksmonument. De toezichthouder van de gemeente houdt toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden en de handhaver is bevoegd om op te treden als de werkzaamheden afwijken van de verleende omgevingsvergunning. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) voert de wettelijke adviestaak uit namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) (Besluit omgevingsrecht artikel 6.4). Ook tijdens de uitvoering kan de RCE om advies worden gevraagd. 

Als toezichthouder bewaakt u de uitvoering van de werkzaamheden conform de verleende omgevingsvergunning. Zorg voor een goede overdracht van het dossier van uw vergunningverlenende collega, betrek de erfgoedcollega binnen uw organisatie (indien van toepassing) en informeer de RCE over de voortgang van de werkzaamheden. Heeft u geen erfgoed collega? Doe dan een beroep op de kennis bij het Steunpunt Cultureel Erfgoed in uw provincie.

Bekijk in onderstaande wegwijzer wanneer en hoe u, tijdens de uitvoering, de RCE kunt informeren of om advies kunt vragen.

Wegwijzer advies RCE voor gebouwde en aangelegde (groene) rijksmonumenten (toezicht en handhaving)