Advies na indienen van een aanvraag omgevingsvergunning

Na ontvangst van een aanvraag omgevingsvergunning voor een groen of gebouwd rijksmonument start de formele procedure op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De gemeente bepaalt aan de hand van de ingreep of advies gevraagd moet worden aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

De vergunningverlener, case manager of Wabo-coördinator bewaakt het proces van de vergunningverlening. Betrek de collega erfgoed binnen de gemeente (indien van toepassing) bij de ontvankelijkheid, het adviesverzoek en de weging om te komen tot een (ontwerp)besluit.

Bekijk in onderstaande wegwijzer wanneer en hoe u de Rijksdienst om advies moet vragen bij een aanvraag omgevingsvergunning. In het stroomschema staat op schematische wijze hoe het proces verloopt.

Wegwijzer advies Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed