Eenvoudiger regels voor bouwplannen

Met de omgevingsvergunning beoordeelt de gemeente verschillende werkzaamheden van een bouwproject in één keer en besluit over alle onderdelen van de aanvraag.

De omgevingsvergunning valt onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Deze wet zal later opgaan in de Omgevingswet. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor  activiteiten in de fysieke leefomgeving vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld eenvoudiger is om een aanvraag te doen voor een bouwproject .
Ook de laatste onderdelen van de Monumentenwet 1988, die door de Erfgoedwet ‘in de lucht gehouden worden’ en die de fysieke leefomgeving betreffen, gaan dan over naar de Omgevingswet. Het gaat om:

  • Regels over verordeningen, bestemmingsplannen, vergunningen en ontheffingen op het gebied van archeologie
  • Bescherming van stads- en dorpsgezichten

Meer lezen: