Een omgevingsvergunning aanvragen

Een omgevingsvergunning aanvragen gaat via de website van de gemeente of het Omgevingsloket Online (OLO). Hier vindt u ook de vergunningcheck. Aanvragen kan digitaal met DigiD of op papier met het formulier op de website van het Omgevingsloket.

De aanvraag komt terecht bij de instantie die het besluit neemt over uw vergunning. Dat is bijna altijd de gemeente en in uitzonderlijke gevallen de provincie. De gemeente bekijkt of alle bij de aanvraag vereiste documenten meegestuurd zijn. Op grond hiervan beoordeelt ze of de aanvraag ontvankelijk is.

Let op!

Sommige gemeenten hebben een andere werkwijze dan via het online loket. In dat geval is dat op de website van de gemeente te vinden.

Welke gegevens en bijlagen zijn nodig bij de aanvraag?

Bij de aanvraag horen alle documenten die noodzakelijk zijn voor de beoordeling van de voorgenomen werkzaamheden. Welke documenten dat zijn, hangt af van de aard en omvang van de werkzaamheden en van het soort monument.

Algemene vereisten

Er zijn algemene indieningsvereisten die betrekking hebben op alle bouwactiviteiten - ongeacht of het een beschermd monument betreft - die samenhangen met de toetsing aan het Bouwbesluit, de Bouwverordening en de Welstandsnota.
Hoofdstuk 2 van de Regeling omgevingsrecht.

Specifieke vereisten

Daarnaast zijn er vereisten die specifiek te maken hebben met de monumentale waarden van een beschermd monument. Denk bijvoorbeeld aan bouwhistorische, bouwkundige, cultuurhistorische en archeologische rapporten.
Hoofdstuk 5 van de Regeling omgevingsrecht.