Een toekomst voor kerken; een handreiking voor het aanpassen van kerkgebouwen in religieus gebruik

Deze brochure bevat richtlijnen voor het aanpassen van kerkgebouwen voor religieus gebruik zonder daarbij het monumentale karakter aan te tasten.

Aanpassen kerken met behoud monumentaal karakter

Deze handreiking laat zien hoe monumentale kerken aan te passen zijn aan gewijzigd religieus of nevengebruik. De brochure geeft richtlijnen en adviezen en gaat in op enkele veelgestelde vragen als: Wat maakt een kerkgebouw monumentaal? Welke stappen moet een eigenaar zetten om tot een passend verbouwingsplan te komen?

Een andere brochure gaat specifiek in op de herbestemming van kerken ten behoeve van een nieuwe functie.

Colofon

Auteur: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, januari 2012