Aanvraagformulier monumentenvergunning

De initiatiefnemer die van plan is een archeologisch rijksmonument te wijzigen, moet hiervoor een monumentenvergunning bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aanvragen.