Beleidsnotitie behandelen vergunningaanvragen archeologische monumenten

Hoe behandelt de RCE vergunningaanvragen voor het verstoren of wijzigen van beschermde archeologische monumenten?