De Nieuwe Hollandse Waterlinie

Deze brochure schetst de geschiedenis van de Nieuwe Nederlandse Waterlinie en laat zien wat er nodig is voor een zorgvuldig beheer en herbestemming van de forten.

Beheer en herbestemming forten Nieuwe Nederlandse Waterlinie

Om de Nieuwe Nederlandse Waterlinie zo goed mogelijk te kunnen behouden, krijgt het een prominente plek in de ruimtelijke ordening en wordt gezocht naar nieuwe functies voor de bouwwerken. Forten zijn robuuste gebouwen. Maar als ze te lang onbeheerd leegstaan, lopen ze wel degelijk schade op door vochtindringing, betonrot en vandalisme. Ook de overige onderdelen van de linie, zoals de sluizen en andere waterwerken, vragen aandacht en goed beheer. De brochure sluit af met een inspirerende best practice: de herbestemming van het Werk aan het Spoel ten westen van Culemborg.

Colofon

Brochure Cultuurhistorie 16
Tekst: Frank Buchner, Antoinette le Coultre en Chris Will
ISSN: 1569-7614
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2009