RAM 274: Rampspoed op het Vrouwenzand. Waarderend onderzoek naar een achttiende-eeuws scheepswrak voor de kust van Stavoren

In dit rapport wordt verslag gedaan van een waarderend onderzoek onder water dat de RCE in 2019 uitvoerde op een scheepswrak nabij Stavoren. Het onderzoek was tevens ingericht als veldwerkschool waarbij duikende studenten (maritieme) archeologie ervaring opdeden. Uit de resultaten blijkt dat het scheepswrak vermoedelijk het schip ‘Juffrouw Diderica’ betreft uit de achttiende eeuw. Dit galjootschip met Deense bemanning is in 1756 gezonken tussen Stavoren en Enkhuizen op een handelsreis van Venetië naar Amsterdam.

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM 274)

Auteurs: N. Brinck, T. Coenen, S. van Dalen, J. van Doesburg, K. van Egmond, H. van Haaster, M. van Haasteren, H. Huisman, F. Laarman, L.A. Muis, J. Opdebeeck, B. van Os, E. Rensink en M. Tensen
Redactie: L.A. Muis en J. Opdebeeck
Tekstredactie: Nel van Beelen
Autorisatie: J.W. de Kort
Illustraties: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en M. Haars (BCL–Archaeological Support), tenzij anders vermeld

ISBN/EAN 978-90-76046-76-1
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, september 2022