RAM 263: Archeozoölogisch onderzoek aan de hondenbotten van Maren-Kessel (gemeente Oss)

Deze publicatie gaat over de hondenbotten die door vader en zoon Stolzenbach zijn verzameld uit een baggergat in de Maasoever, in de uiterwaarden bij Kessel. Lisette de Vries gaat in op de ouderdom en de achterliggende verklaringen voor de aanwezigheid van de dierlijke resten op deze locatie.

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 263
Auteur: L.S. de Vries
Tekstredactie: E. Beukers
ISBN/EAN: 978-90-5799-349-7

© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort 2021