RAM 258: In zand gevangen

In de Waddenzee ligt het rijksmonument Burgzand Noord, een locatie waar zestien historische scheepswrakken uit de 17e en 18e eeuw bewaard zijn gebleven. Enkele hiervan zijn fysiek beschermd. Tussen 2013 en 2017 heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed onderhoud uitgevoerd op zeven van deze scheepswrakken.

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 258
Auteurs: T. Coenen en J. Opdebeeck
Redactie: 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2020